Kursy mechaniczne w tym obróbki skrawaniem oraz obsługi i programowania maszyn sterowanych numerycznie.